– En digital tidning med ett romskt perspektiv, som strävar efter att leverera kvalitativ journalistik för att främja litteratur och kultur, bevaka biblioteksvärlden och bokbranschen, samt betona demokrati och mänskliga rättigheter.

VÅR VISION

Vi grundades med visionen att informera och engagera, särskilt inom den romska minoritetsgruppen. Genom vår rapportering kastar vi ljus över hanteringen av Malmös romska bibliotek och det romska resursbiblioteket, samtidigt som vi fortsätter att bevaka och granska dessa viktiga institutioner. Vår tidning är en plattform för att uppmärksamma romsk litteratur och kultur, och för att främja en starkare romsk röst i samhället.

VAD VI ERBJUDER

Reportage och Bevakning: Vi rapporterar om olika evenemang, initiativ och projekt relaterade till romsk litteratur och kultur.

Intervjuer och Insikter: Vi erbjuder djupgående intervjuer med författare, förläggare, bibliotekarier, politiker, tjänstemän och organisationer.

Läsarens Röst: Vi välkomnar och uppmuntrar läsare att skicka in insändare, debattartiklar och bokrecensioner. Din röst är viktig för oss.

DITT ENGAGEMANG

Din åsikt och dina insikter är viktiga. Har du tips på ämnen vi bör granska eller förslag på vad vi bör lyfta fram? Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och att fortsätta vårt arbete med att stärka den romska rösten i samhället.