Södertörns Högskola anordnar öppet samråd om Romani Chib

Foto: Södertörns högskola

Södertörns högskola har meddelat att de kommer att hålla ett öppet samråd den 14 december för att diskutera framstegen och planerna kring sina regeringsuppdrag för minoritetsspråket romani chib. Detta möte är en del av högskolans arbete för att främja och stärka undervisningen i romani chib, som sträcker sig över olika utbildningsnivåer.

Under mötet, som sker digitalt och leds av Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen, kommer högskolans företrädare att presentera pågående arbeten och framtidsvisioner. Evenemanget ger deltagarna möjlighet att ställa frågor och bidra med insikter och förslag.

Mer information om samrådet och hur man anmäler sig – inbjudan i PDF format.

Redaktionen – Romska Biblioteksbladet