Var finns den romska litteraturen? Lunchföreläsning med Fred Taikon

EVENEMANG: Stockholm

Foto: É Romani Glinda | Fred Taikon
Foto: É Romani Glinda | Fred Taikon

Fredag 15 december kl 13:00

Stockholm: I ett unikt evenemang som sammanför litteraturintresserade och kulturaktivister, bjuder É Romani Glinda i samarbete med Tensta bibliotek in till en lunchföreläsning med Fred Taikon, en framstående romsk författare och förlagsredaktör. Föreläsningen, som äger rum den 15 december kl 13:00, fokuserar på den romska litteraturens plats och uttrycksformer i det samtida litterära landskapet.

Fred Taikon, känd för sitt djupgående arbete inom romsk litteratur, kommer att belysa processen bakom hur manus från romska författare når läsarna och de utmaningar som är associerade med att arbeta med det romska språkets olika varieteter. Hans insikter förväntas ge en unik inblick i den romska litteraturens utveckling och dess betydelse i dagens samhälle.

Evenemanget kommer även att erbjuda en sällsynt möjlighet att bläddra i och utforska ett brett urval av romsk litteratur. Ett speciellt bokbord kommer att ställas upp, där besökarna kan ta del av en mängd verk skrivna av romska författare.

Evenemanget äger rum i tillgänglighetsanpassade lokaler, vilket gör det möjligt för alla intresserade att delta.

Detta evenemang stöds av Stockholm stad, Statens kulturråd och Region Stockholm.

För mer information, besök Tensta biblioteks webbplats eller kontakta É Romani Glinda.

Källa: Facebook